Contact

CONTACT US

Shifu Sun Miao Xiao

Email: sun@hulutang.org

Phone: +351910126067/+447534470983


Ling Yang

Email: info@huluclinic.org

Phone: +447502936088

Hulu Clinic

Portugal (Algarve):

Sitio do Laranjeiro, 115-Z, 8700-077, Moncarapacho, Olhao

Shifu: +351910126067

sun@hulutang.org

England (Reading/Wokingham:

43 Colleton Drive, Twyford, Reading, RG10 0AU

Ling: +44 7502936088

Shifu: +447534470983

info@huluclinic.org